روی خرابه بقیه، نمیتونی کاخ بسازی!

نمیدونم تا حالا تجربه ش رو داشتی که دلت واسه کسی سوخته باشه، خواسته باشی کمکش کرده باشی ولی درنهایت خودت ضربه خورده باشی؟ امیدوارم که تجربه ش نکرده باشی! و اونقدری باهوش باشی که تجربه ش هم نکنی! اما بدون هستن کسایی که این حس دلسوزی ضربه های زیادی بهشون زده و تا موقعی […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا