بایگانی برچسب: فقیرانی که ثروتمند شدن

از فقر تا ثروت، از ثروت تا ثروت بیشتر!

ایمان به خدا و موفقیت

هیچوقت نتونستم تو زندگی ام، چیزی به اسم شانس رو باور کنم! اگه باور میکردم، با اون خدایی که تو ذهنم بود به مشکل میخوردم! اگه باور میکردم، اون موقع نمیتونستم بگم خدا عادله و به همه به یه چشم نگاه میکنه. برا همین سعی کردم ببینم چیا باعث میشه یکی بنظرم خوشبخت باشه و …