ماه: دسامبر 2019

چطور در محل کار موفق و محبوب باشیم؟ برای کارمندها،مدل فکری

چطور یک کارمند نمونه باشیم و بهترین عملکرد رو داشته باشیم؟

خیلی خلاصه میخوام بهتون بگم که چی شد که توی شغل و محل کارم احساس میکنم موفقم و محبوب؟چی شده که در محیط کارم احساس میکنم بهترین هستم؟ خیلی خلاصه اون چیزی که توی ذهنم هست و باعث شده از شغلم خوشحال باشم رو میگم: من اعتقاد دارم کارمندی فرصتی برای یادگیری هست، پس برای …