ماه: نوامبر 2018

از دید من، خدا کیست؟ و چه شد که او را شناختم؟

خدا کیست؟ کدام خدا حقیقی است

این نوشته ام شاید یکم کامل تر از نوشته های دیگه ام باشه پس احتمالا کمی هم نیاز داره بیشتر از سایر مطالب، وقت برای مطالعه اش گذاشته بشه. خدا کیست؟ ایا وجود دارد؟ این سوال از اول خلقت بشر تا پایان آن!!!! (که بنظرم وجود ندارد!) ادامه داشته، ادیان و اقوام و ملت های …

خدا، آنگونه که من شناختم

من به خدا از شک به یقین رسیدم. تکامل و تمام مراحلی که بخاطر دارم رو حتما براتون مینویسم به همین زودی ها، اما باید بگم که گوش دادن به خدا درون در این چندوقت، بسیار بهم حس ارامش و رهایی داده. دیگه وابسته به کسی نیستم و روی هیچکس و هیچ چیز به جز …