ماه: فوریه 2018

♥ ادم باید خودش رو دوست داشته باشه ♥

دوست داشتن خود و احترام به خود

یه لحظه بهترین و صمیمی ترین دوستت رو تصور کن. حالا فک کن اومده پیشت و از یه کاری که کرده ناراحته! چکار میکنی؟ مسلما بهش دلداری میدی و میگی رفیق فدا سرت، ادمه اشتباه میکنه، از این اشتباهت درس بگیر و دیگه بهش فکر نکن! در کل سعی میکنی حالش رو بهتر کنی. حالا …